PSD2 vergunning

De Nederlandsche Bank heeft op 25 juli 2019 aan Invers een PSD2 vergunning verleend. Hiermee kan Invers een complete financiële analyse-oplossing voor haar Fintech partners bieden. Invers kan nu voor en namens haar partners ook automatisch banktransacties ophalen vanuit de banken. Bart den Hollander, CEO Invers: ‘’Met deze vergunning bieden we alle aspecten voor een all-in dienstverlening. We kunnen rekeninginformatie ophalen, verrijken met extra en relevante informatie en op basis daarvan uitgebreide financiële analyses en profielen maken’’. Invers is al jaren de specialist voor het herkennen en interpreteren van banktransacties. Door een gemiddelde verrijking van 95% worden nauwkeurige financiële analyses en sociale profielen samengesteld en bij haar partners afgeleverd. 

Wat is PSD2?

PSD2 is een nieuwe Europese wet die betalingsverkeer regelt. Via PSD2 kunnen consumenten en bedrijven aan derde partijen toegang geven tot hun betaalrekening. Dat geldt alleen voor partijen die hiervoor een vergunning van De Nederlandse Bank hebben verkregen. En heel belangrijk, toegang krijgen kan alleen met expliciete toestemming van de rekeninghouder zelf.

Dienstverleners met een PSD2 vergunning vragen straks om toegang tot bankrekeningen om informatie op te halen of een betaling te initiëren. Maar dit kan niet zomaar. Er zijn strenge eisen en ook veel spelregels waaraan moet worden voldaan.

 • De dienstverlener moet vooraf expliciet duidelijk maken welke rekeninginformatie wordt bekeken en wat ermee wordt gedaan (net zoals voor de AVG).
 • De rekeninghouder moet vervolgens expliciet toestemming geven aan die dienstverlener. De toestemming kan alleen via de bank worden gegeven.
 • De rekeninghouder moet op ieder moment de toestemming ook weer in kunnen trekken.
 • De toestemming kan voor maximaal 90 dagen worden verstrekt. Verlengen is mogelijk, uiteraard alleen weer met toestemming van de rekeninghouder.

Wat kunnen Invers en PSD2 voor fintechs of financieel dienstverleners betekenen?

Toegang tot rekeninginformatie is interessant, maar betaalgegevens worden pas echt relevant wanneer er structuur in wordt aangebracht; nog veel interessanter als er extra informatie aan wordt toegevoegd.  Invers interpreteert en verrijkt de rekeninginformatie met categorieën, tegenpartijen en veel specifieke kenmerken van de inkomsten en uitgaven. Daarnaast kan er worden verrijkt met informatie van andere bronnen, zoals Kadaster, RDW, NIBUD, etc. Enkele voorbeelden met mogelijke toepassingen zien er als volgt uit.

 • Profielen: Een kredietverstrekker wil een zo nauwkeurig mogelijk risicoprofiel maken van elke nieuwe klant.
  Aan de hand van dit profiel krijgt een klant een lagere of juist hogere rente aangeboden voor een lening.
  Wanneer iemand de afgelopen jaren perfect aan zijn of haar verplichtingen heeft voldaan heeft dit invloed.
 • Analyses: Een schuldhulpverlener wil aan klanten doorlopend de echte bestedingsruimte op lopende rekeningen tonen.
  Dat geeft veel meer inzicht dan alleen het saldo, want er wordt al rekening gehouden met bedragen die binnenkort worden afgeschreven.
 • Betaalgedrag: Een incassobureau berekent hoeveel de werkelijke maandelijkse afloscapaciteit voor een schuld van een klant is.
  Ze kunnen nu afspraken maken die de klant ook kan nakomen.
 • Voorspellingen: Een verzekeraar ziet dat haar klant een vakantie heeft geboekt, maar nog geen reisverzekering.
  Op basis hiervan adviseert hij om een kortlopende reisverzekering af te sluiten.