Experian

Experian, wereldleider op het gebied van data en analyse, en Invers, de toonaangevende PSD2 financiële data-aggregator in de Benelux, gaan samenwerken.

Met deze samenwerking hebben Experian en Invers een technologieplatform voor Open Banking ontwikkeld. Het platform bevordert financiële innovatie via de PSD2-aggregatietechnologie en de technologie voor het verrijken van banktransacties van Invers enerzijds, en de expertise van Experian op het gebied van kredietscores en data-analyse anderzijds.

Deze nieuwe oplossing stelt kredietverstrekkers in staat om meer concurrerende diensten en betere financieringsvoorwaarden te bieden aan bedrijven. Consumenten profiteren tegelijkertijd van een grotere mate van personalisatie en een geoptimaliseerde klantervaring, waarbij hun privacy en identiteit worden gewaarborgd.

Nieuwe oplossingen voor krediet en solvabiliteit op basis van een realtime analyse van banktransacties zorgen niet alleen voor een revolutie in de kredietsector, ook in de telecommunicatie-, verzekerings-, energie-, retailsector en andere sectoren zullen die oplossingen leiden tot veranderingen. Daardoor kunnen beslissingen niet alleen beter en sneller, maar ook geautomatiseerd worden genomen.

“Dit is een doorbraak voor de business van Experian en zijn partners”, aldus Veronica Flyckt, site manager van Experian Nederland. “Tot nu toe was het productaanbod binnen de sector – en niet alleen de financiële producten – voornamelijk gebaseerd op informatie over betalingsachterstanden en schattingen van het risicoprofiel van een individu. Met de nieuwe PSD2-regeling kunnen Invers en Experian dit kredietprofiel verrijken met aanvullende informatie over financieel gedrag. Dit levert aanzienlijke voordelen op voor consumenten en bedrijven”, voegt ze eraan toe.

PSD2: nieuwe regels voor de toegang tot Open Data

De nieuwe PSD2-regelgeving vereist dat banken de financiële gegevens van klanten met derden delen, op voorwaarde dat de klant daarmee instemt. Het uiteindelijke doel is om de transparantie, de veiligheid en het concurrentievermogen in de sector te bevorderen. Maar ook om nieuwe kansen voor fintechs, het mkb, banken en andere bedrijven te creëren.

Met deze richtlijn krijgen bedrijven toegang tot nieuwe klantgegevens. Maar zonder een goede analyse en implementatie van technologie zoals die van Invers is het onmogelijk om daar optimaal gebruik van te maken. Volgens Arash Poorasadi, CMO van Invers, bevordert Open Banking transparantie en versnelt het innovatie: “Onze samenwerking, waarbij klanttransacties van Experian en zijn partners worden verrijkt door Invers, maakt het beoordelen van kredieten sneller, veiliger en eenvoudiger. Dit geldt zowel voor de aanvrager als voor de kredietverlenende organisaties, wat resulteert in een gunstig resultaat voor alle betrokken partijen in de waardeketen.”

Tot slot kunnen bedrijven hun klanten beter leren kennen dankzij de automatisering van bankgegevens. Hierdoor worden kredietprocessen voor klanten snel en eenvoudig. Bovendien zullen bedrijven in staat zijn om hun aanbod aan te passen aan iedere klant en hem of haar zo te voorzien van de producten of diensten die hij of zij echt nodig heeft.