Fintech services

LinX Services Categorise

Consent & Collect en Categorise

Consent & Collect maakt contact met de banken en haalt de rekeninginformatie op van alle gevraagde rekeningen. Uiteraard alleen mogelijk met expliciete toestemming van de rekeninghouder. Vervolgens wordt de rekeninginformatie samengevoegd en omgezet tot één standaard JSON bestandsformaat.

Invers heeft een PSD2 vergunning gekregen van De Nederlandsche Bank voor PSD2 - AISP (rekeninginformatiedienstverlener) Betaaldienst 8. 

Categorise verrijkt alle ruwe banktransacties tot 95% door de geregistreerde bedrijfsnaam van de tegenpartij, inclusief adres, postcode, plaats en de geolocatie toe te voegen. Tenslotte wordt er één van de meer dan 150 uiteenlopende inkomsten- of bestedingscategorieën toegekend.

LinX Services Budget Forecast

Analyse

Pivot verwerkt de banktransacties tot een geconsolideerd overzicht van inkomsten en uitgaven per categorie per periode of per hoofdcategorie per periode.

Forecast maakt op basis van historische inkomsten en uitgaven een bestedingsprognose voor de huidige en komende maand.

Budget vergelijkt de inkomsten en uitgaven met het Nibud landelijke gemiddelden per type huishouden referentiecijfers.

Aggregate verwerkt een periode van 12 maanden tot een overzicht van gemiddelde inkomsten en uitgaven per maand volgens Nibud categorieschema.

LinX Services Profile

Profile

Profile destilleerd uit geconverteerde banktransacties details over de samenstelling van een huishouden.

Recurrent maakt op basis van historische inkomsten en uitgaven een overzicht van alle periodieke inkomsten en uitgaven.

Contracts maakt op basis van historische inkomsten en uitgaven een lijst van commerciële contracten en bijbehorende financiële verplichtingen.

ILT verwerkt uit de banktransacties van de afgelopen 3, 6, 12, 18 of 24 maanden een overzicht van alle inkomsten en vaste woonlasten, inclusief een verkorte lijst van de bijbehorende banktransacties.

LinX Services Benchmark

Benchmark (zakelijk)

Benchmark maakt op basis van de historische inkomsten en uitgaven vanuit zakelijke bankrekeningen en banktransacties een analyse met onder andere de volgende indicatoren:

Gemiddeld saldo op rekening, gemiddelde inkomsten, gemiddelde uitgaven, BTW, saldoverloop, vrij besteedbaar inkomen, som van de inkomsten, som van de uitgaven, betalingen van leningen kredietverstrekkers, betalingen aan incassobureaus en deurwaarders, storno's en belastingen.

De output per indicator is gemiddeld per maand, tenzij anders gespecificeerd. Daarnaast worden ook de onderliggende berekeningen meegestuurd.

Interesse in onze services?

Demo aanvragen

Versterk uw organisatie met verrijkte data