Financiële analyses

Verrijkte data is de basis voor een goede financiële analyse. Hoe beter de kwaliteit van de data, hoe hoger de betrouwbaarheid van de analyse. Analyses worden in allerlei industrieën toegepast en variëren zelfs per applicatie. Eén soort analyse bestaat niet. Hiertoe heeft invers een flexibel concept beschikbaar, gebaseerd op indicators. Een indicator is een statische berekening op een selecteerde set van data. 

De combinatie van Open Banking, transactiedata verrijking en gedetailleerde analyses levert kant-en-klare oplossingen voor credit scoring, kredietaanvragen, hypotheekaanvragen, belastingaangiften, schuldhulpverlening, besparingsadviezen, financial planning en nog veel meer.

Analyses op maat

Een indicator is een statische berekening op een selecteerde set van data. Dit omvat gemiddelde, afwijking, minimum, maximum, mediaan, herhalingspatroon en meer.

Per partner, per toepassing, is een set van indicators samen te stellen, die precies die data levert die nodig is. Door deze methode wordt alleen relevante informatie geleverd, die direct 1:1 kan worden verwerkt in een proces. De data wordt dus ook gefilterd en van ander ‘ballast’ ontdaan. Dit past bij de eisen die toezichthouders opleggen.

Op maat; gefilterd; relevant; configureerbaar; kant-en-klaar en belangrijk: actueel

Zakelijke analyses

Zakelijke analyses worden gemaakt op basis van de historische inkomsten en uitgaven van een of meerdere zakelijke bankrekeningen met onder andere de volgende indicatoren:

Saldoverloop, omzet, kosten, vaste lasten, variabele lasten, gemiddelde inkomsten, gemiddelde uitgaven, Cashflow, BTW,  , betalingen aan kredietverstrekkers, betalingen aan incassobureaus en deurwaarders, storno’s en belastingen, Top10 leveranciers, Top10 afnemers, om er maar een paar te noemen.

Het geeft inzicht in de liquiditeit en solvabiliteit van de onderneming, maar bijvoorbeeld ook de afhankelijkheid van de seizoenen. 

Consumenten analyses

De indicatoren voor consumenten analyses zijn op basis van de particuliere rekeningen van een persoon of een huishouden. Hier zijn soortgelijke indicatoren als bovengenoemd beschikbaar, maar ook veel additionele: 

De opbouw en bronnen van het inkomen, ontvangen uitkeringen en toeslagen, het vrij besteedbaar inkomen, contracten, vaste lasten, variabele lasten, contante opnamen en stortingen, aflossingen aan leningen en hypotheken, huur inkomsten of uitgaven, vergelijking van alle uitgaven met de Nibud referentieposten.  

De indicators geven een up-to-date inzicht in de financiële status en vooral ook in de veranderingen daarin.

Financiële analyse services

CONSUMENTEN INDICATORS

Voor een goed huishouden profiel

Consumenten indicatoren

De service wordt op maat geconfigureerd voor de specifieke toepassingen van onze partners. Samengesteld uit een grote verscheidenheid van consumenten indicatoren. Een indicator omvat gemiddelde, afwijking, minimum, maximum, mediaan, herhalingspatroon en meer.
Inkomen (Salaris, Pensioen, Alimentatie, Huur); Verzekeringen (Opstal, Inboedel, Wonen, Auto, Zorg, Reis, AOV, ORV); Woonlasten (Huur, Energie, Water, Gemeentelijke heffingen); Leningen (ontvangen bedragen, Hypotheek, Aflossingen, DUO ontvangen, DUO aflossingen); Toeslagen (kinderbijslag, kinderopvangtoeslag, zorgtoeslag, huurtoeslag); Uitkering (kindertoeslag, AOW, WW, WIA, WAO); Auto (Lease, Wegenbelasting, Onderhoud); Belasting (inkomstenbelasting, belastingteruggave); Kinderopvangkosten, Alimentatie betaald, en meer..

BUSINESS INDICATORS

Zakelijke indicatoren

Business Indicators

Maakt op basis van de historische inkomsten en uitgaven vanuit zakelijke bankrekeningen en banktransacties een analyse met onder andere de volgende indicatoren: Gemiddeld saldo op rekening, gemiddelde inkomsten, gemiddelde uitgaven, BTW, saldoverloop, vrij besteedbaar inkomen, som van de inkomsten, som van de uitgaven, betalingen van leningen kredietverstrekkers, betalingen aan incassobureaus en deurwaarders, storno's en belastingen.
Verwerkt uit de banktransacties van de afgelopen 3, 6, 12, 18 of 24 maanden

CONTRACTEN

Alle commerciële contracten

Contracten

Maakt op basis van historische uitgaven een lijst van commerciële contracten en bijbehorende financiële verplichtingen.
Daarbij wordt gezocht naar alle details van een contract, zoals: contractnummer, bedrag, betaalmethode, periode, betaaldatum, categorie, tegenpartij, ...
Deze service wordt gebruikt om verplichtingen - nu en in de toekomst - in kaart te brengen, maar ook voor bijvoorbeeld saldoprognoses.

BUDGET

Een NIBUD vergelijking

Budget

Vergelijkt de uitgaven van een particulier huishouden met de Nibud landelijke referentiecijfers. Hierdoor ontstaat inzicht hoe de uitgaven zich verhouden ten opzichte van andere huishoudens in een soortgelijke situatie.
De service wordt veel gebruikt om de financiële ruimte van huishoudens te bepalen bij bijvoorbeeld een kredietaanvraag, maar ook in schuldhulpverlening om besparingen in het uitgavenpatroon te vinden.

Consumenten indicatoren

De service wordt op maat geconfigureerd voor de specifieke toepassingen van onze partners. Samengesteld uit een grote verscheidenheid van consumenten indicatoren. Een indicator omvat gemiddelde, afwijking, minimum, maximum, mediaan, herhalingspatroon en meer.
Inkomen (Salaris, Pensioen, Alimentatie, Huur); Verzekeringen (Opstal, Inboedel, Wonen, Auto, Zorg, Reis, AOV, ORV); Woonlasten (Huur, Energie, Water, Gemeentelijke heffingen); Leningen (ontvangen bedragen, Hypotheek, Aflossingen, DUO ontvangen, DUO aflossingen); Toeslagen (kinderbijslag, kinderopvangtoeslag, zorgtoeslag, huurtoeslag); Uitkering (kindertoeslag, AOW, WW, WIA, WAO); Auto (Lease, Wegenbelasting, Onderhoud); Belasting (inkomstenbelasting, belastingteruggave); Kinderopvangkosten, Alimentatie betaald, en meer..

Business Indicators

Maakt op basis van de historische inkomsten en uitgaven vanuit zakelijke bankrekeningen en banktransacties een analyse met onder andere de volgende indicatoren: Gemiddeld saldo op rekening, gemiddelde inkomsten, gemiddelde uitgaven, BTW, saldoverloop, vrij besteedbaar inkomen, som van de inkomsten, som van de uitgaven, betalingen van leningen kredietverstrekkers, betalingen aan incassobureaus en deurwaarders, storno's en belastingen.
Verwerkt uit de banktransacties van de afgelopen 3, 6, 12, 18 of 24 maanden

Contracten

Maakt op basis van historische uitgaven een lijst van commerciële contracten en bijbehorende financiële verplichtingen.
Daarbij wordt gezocht naar alle details van een contract, zoals: contractnummer, bedrag, betaalmethode, periode, betaaldatum, categorie, tegenpartij, ...
Deze service wordt gebruikt om verplichtingen - nu en in de toekomst - in kaart te brengen, maar ook voor bijvoorbeeld saldoprognoses.

Budget

Vergelijkt de uitgaven van een particulier huishouden met de Nibud landelijke referentiecijfers. Hierdoor ontstaat inzicht hoe de uitgaven zich verhouden ten opzichte van andere huishoudens in een soortgelijke situatie.
De service wordt veel gebruikt om de financiële ruimte van huishoudens te bepalen bij bijvoorbeeld een kredietaanvraag, maar ook in schuldhulpverlening om besparingen in het uitgavenpatroon te vinden.

Begin direct met analyses

Benieuwd naar de mogelijkheden en kansen voor uw bedrijf? Laat onze experts met u meedenken. In een vrijblijvende live demo laten wij zien hoe PSD2 in zijn werk gaat en wat het uw organisatie kan brengen.

  • Alle gegevens worden verrijkt tot wel 95%
  • Een hogere klanttevredenheid bij uw klanten
  • Een grote tijdsbesparing door de grotere efficiëntie, hogere acceptatiegraad en het snelle resultaat

Demo aanvragen