Budlr: analyse banktransacties versnelt intake voor schuldhulp
image
Image
Budlr

Nederland telt ruim 500.000 huishoudens met problematische schulden. Slechts 4 procent daarvan slaagt er jaarlijks in om in te stromen in een schuldenregeling. Budlr ontwikkelt technologie om de instroom naar hulpverlening van met name gemeenten, kredietbanken, bewindvoerders en budgetcoaches makkelijker te maken.

In Nederland staan veel professionals en vrijwilligers klaar om mensen met schulden te helpen. Gemeenten hebben een regie-taak om bewoners met schulden naar het juiste loket door te verwijzen. Dit is nog niet zo eenvoudig. En als mensen het juiste loket al weten te vinden, stranden ze regelmatig tijdens de intakefase.

Waslijst

Voor een (schuld)hulpaanvraag moeten mensen namelijk van alles invullen. Hun persoonsgegevens, die van partner en gezin, gegevens over inkomen, echtscheiding, werkloosheid, woning, auto, gas en licht en bestaande schuldeisers. Ook willen instanties inzicht in de huidige financiële situatie. Daarvoor moeten ze een waslijst aan bewijsstukken aanleveren, zoals jaaropgaves, jaarnota’s, loonstroken, bankafschriften, hypotheek of huurbetalingen, beschikkingen over toeslagen, echtscheidingspapieren en ga zo maar door. ,,Dit wordt juist aan mensen gevraagd die dit meestal niet op orde hebben. De mensen die er überhaupt aan beginnen struikelen tijdens het intakeproces. Deze administratieve drempels belemmeren daardoor de instroom. Wij denken dat klantgerichte technologie hierbij kan helpen”, stelt Christiaan van der Ven van Budlr.

Missie

Hij en zijn compagnon Dirk-Jan Wolfert van de Vereniging de Vastelastenbond, startten samen met Anco Galesloot, eigenaar van Rappórt Bewindvoering en Inkomensbeheer, in 2018 Budlr. Het bedrijf heeft inmiddels meer dan 100 hulpverleners als klant die gebruik maken van hun eerste product, waaronder Helpdesk Geldzaken in de gemeente Den Haag. ,,Met dit eerste product willen we vooral gebruikerservaringen opdoen om het product door te ontwikkelen. Onze missie is om meer mensen met schulden weer schuldenvrij te maken. Het aantal huishoudens met problematische schulden moet drastisch omlaag”, zegt Van der Ven.

Financiële intaketool

Hun huidige product helpt hulpverleners sneller inzicht te krijgen in de huidige inkomsten en uitgaven. Dit is de praktijk meestal een papieren, administratieve oefening. Dit kost veel tijd en meestal komen daardoor niet alle inkomsten en uitgaven in beeld. Met de intaketool maken hulpverleners met behulp van de bankmutaties van de klant in 15 minuten tijd een compleet overzicht. Ze zien meteen wat het maandbudget is, wat er binnenkomt en uitgaat en waar de problemen ontstaan. Dat voorkomt een hele hoop formulieren invullen en zoeken naar bijbehorende financiële stukken. De eerste ervaringen zijn positief, maar het kan allemaal nog veel beter en sneller, denkt Van der Ven.

Samenwerking Invers

Budlr maakt voor zijn budgetscan o.a. gebruik van de slimme software van het bedrijf Invers. De fintech enabler haalt na de vereiste toestemming alle banktransacties op en analyseert en verrijkt ze met inkomsten en uitgavencategorieën. Voor andere klanten zet Invers ook alles op een rij, dus wie wat aan wie betaalt, wanneer en waarvoor. Het platform van Invers herkent en verrijkt tot 95 procent van de bankgegevens, iets wat geen enkele andere partij lukt. ,,Bankmutaties vormen een brei aan gegevens. Wij maken daar begrijpelijke data van”, legt Arash Poorasadi van Invers uit. Het bedrijf werkt voor verschillende banken en klanten als NIBUD. Invers maakt als het ware de techniek die onder de motorkap van dit soort financiële diensten zit. ,,Invers helpt ons de bankmutaties sneller te analyseren en categoriseren. Daarna passen wij diverse algoritmen toe, zodat de data op een begrijpelijke manier wordt gepresenteerd aan de hulpverlener en bruikbaar is voor analyse en vervolgacties. Deze slag is niet makkelijk. Het vereist namelijk veel kennis van de context van de gebruiker. Dan pas kan je met bankdata informatie presenteren waarmee de financieel zorgverlener waarde kan leveren aan zijn klant”, aldus Van der Ven.

PSD2

De nieuwe Europese richtlijn Payment Service Directive II, kortweg PSD2, die vanaf 14 september van kracht is, maakt dat proces nog gemakkelijker. Voortaan hoeven mensen niet zelf hun bankgegevens te uploaden, maar kunnen ze een partij met een PSD2-vergunning zoals Invers toestemming geven hun banktransacties automatisch op te halen bij hun bank. Uiteraard onder alle strenge voorwaarden van privacywet AVG. Budlr maakt daar dankbaar gebruik van, want dan hoeft het zelf geen PSD2-vergunning aan te vragen.

Meetbaar en makkelijk intakeproces

Terwijl zijn eerste product alleen kijkt naar de financiële scan, is Budlr nu bezig om de complete intake voor financiële zorg te automatiseren. Hierbij kan een financieel zorgverlener de klant stap voor stap door de intake begeleiden. Behalve een financieel overzicht kan iemand via DigiD zijn persoonsgegevens verzamelen en zijn documentatie uploaden.

,,Op deze manier wordt de intake meetbaar en kan de zorgverlener inspringen als het moet. In de huidige praktijk wordt deze intakefase vaak ‘off-line’ uitgevoerd via een papieren werkproces. Dit maakt het moeilijk om te zien wat er gebeurt en praktisch onmogelijk om proactief te ondersteunen als iemand vastloopt”, zegt Van der Ven. ,,Er wordt veel geïnvesteerd om mensen met schulden in beweging te laten komen, zoals de recente campagne kom uit je schuld. Als dat gebeurt, wil je iemand daarna niet meer uit het oog verliezen.”

Interesse in onze services?

Demo aanvragen

Wij versterken uw organisatie met verrijkte data