Analyses consument

Verrijkte data is de basis voor een goede financiële analyse. Hoe beter de kwaliteit van de data, hoe hoger de betrouwbaarheid van de analyse. Analyses worden in allerlei sectoren toegepast en variëren zelfs per applicatie. Eén soort analyse bestaat ook niet. Hiervoor heeft Invers middels artificial intelligence een flexibel concept ontwikkeld, gebaseerd op consumenten indicators. 

De combinatie van Open Banking, transactiedata verrijking en gedetailleerde analyses levert kant-en-klare oplossingen voor credit scoring, kredietaanvragen, hypotheekaanvragen, belastingaangiften, schuldhulpverlening, besparingsadviezen, financial planning en nog veel meer.

Maatwerk consumenten

Een consumenten indicator is een statische berekening op een selecteerde set van data. Dit omvat gemiddelde, afwijking, minimum, maximum, mediaan, herhalingspatroon en meer.

Per partner, per toepassing, is een set van consumenten indicators samen te stellen, die precies die data levert die nodig is. Door deze methode wordt alleen relevante informatie geleverd, die direct 1:1 kan worden verwerkt in een proces. De data wordt dus ook gefilterd en van ander ‘ballast’ ontdaan. Dit past bij de eisen die toezichthouders opleggen.

Op maat; gefilterd; relevant; configureerbaar; kant-en-klaar en belangrijk: actueel. De consumenten indicatoren kunnen op basis van 3, 6 of 12 maanden data samen te stellen.

Consumenten analyses

De indicatoren voor consumenten analyses zijn op basis van de consumenten rekeningen van een persoon of een huishouden. Hier zijn soortgelijke indicatoren als bovengenoemd beschikbaar, maar ook veel additionele: 

De opbouw en bronnen van het inkomen, ontvangen uitkeringen en toeslagen, het vrij besteedbaar inkomen, contracten, vaste lasten, variabele lasten, contante opnamen en stortingen, aflossingen aan leningen en hypotheken, huur inkomsten of uitgaven, vergelijking van alle uitgaven met de Nibud referentieposten.  

De indicators geven een up-to-date inzicht in de financiële status en vooral ook in de veranderingen daarin.

Analyses services

INKOMEN VERIFICATIE

Bronnen en hoogte van het inkomen

Inkomen

De service levert een nauwkeurig beeld van alle primaire en secundaire inkomstenstromen. Niet alleen de hoogte, maar ook de bronnen en de patronen. Dus informatie over wie is de werkgever en wat is het stabiele salaris uit arbeid. Welke andere stromen zijn er: toeslagen, uitkeringen, kasstortingen of andere periodieke inkomsten. En zijn er grote afwijkingen. Inkomens verificatie geeft vooral een goed beeld van de stabiliteit.

UITGAVENBESTEDINGSPATROON

Details van de uitgavenstromen

Bestedingspatroon

Deze service helpt om inzicht te krijgen in het uitgavengedrag van consumenten. Wordt er voldaan aan alle financiële verplichtingen en welk deel van het inkomen gaat op aan die vaste lasten. Maar het geeft ook aan wat de belangrijkste uitgavencategorieën zijn en of er risicovolle uitgaven tussen zitten aan kredietverstrekkers, gokbedrijven. Ook de hoeveelheid geldopnames geeft een beeld van de consument of het huishouden.

SCHULDEN EN BEZITTINGEN

De kosten en opbrengsten

Schulden en bezittingen

De service geeft een beeld van wat er maandelijks wordt gespaard, betaald aan pensioen, levensverzekering of wat wordt overgemaakt naar beleggingsrekeningen.  Daarnaast wordt gedetecteerd of er inkomsten uit bezittingen worden gegenereerd. Deze service geeft ook een beeld van leningen, hypotheken en schulden. De maandelijkse afbetalingen en rente; plus aan wie. En worden er nieuwe kredieten en/of leningen afgesloten. Is het risicovol.

VRIJ BESTEEDBAAR INKOMEN

Wat blijft er over en hoe wordt het besteed

Vrij besteedbaar inkomen

Het combineren van inkomsten- en uitgavenstromen bepaalt ook het Vrij Besteedbaar Inkomen. Welk percentage is er ‘over’ van na de belangrijkste kosten en hoe gebruikt een persoon of huishouden deze ruimte. Gaat het op aan veel variabele uitgaven of wordt er geld opzij gezet. Maar ook de andere kant: lukt het maar net om de eindjes aan elkaar te knopen. De service geeft een nauwkeurig beeld van de financiële situatie per maand, per jaar of andere periode. 

MAATWERK SCORECARD

Scorecard automatisch samengesteld

Maatwerk scorecard

De kracht van het gebruik van flexibele indicators is dat iedere scorecard, iedere risico analyse, ieder intakeproces wordt voorzien van de juiste en relevante informatie. De processen worden geautomatiseerd en geven instant de belangrijkste informatie. En ontbreekt er een standaard indicator, dan ontwikkelt Invers die alsnog.

Inkomen

De service levert een nauwkeurig beeld van alle primaire en secundaire inkomstenstromen. Niet alleen de hoogte, maar ook de bronnen en de patronen. Dus informatie over wie is de werkgever en wat is het stabiele salaris uit arbeid. Welke andere stromen zijn er: toeslagen, uitkeringen, kasstortingen of andere periodieke inkomsten. En zijn er grote afwijkingen. Inkomens verificatie geeft vooral een goed beeld van de stabiliteit.

Bestedingspatroon

Deze service helpt om inzicht te krijgen in het uitgavengedrag van consumenten. Wordt er voldaan aan alle financiële verplichtingen en welk deel van het inkomen gaat op aan die vaste lasten. Maar het geeft ook aan wat de belangrijkste uitgavencategorieën zijn en of er risicovolle uitgaven tussen zitten aan kredietverstrekkers, gokbedrijven. Ook de hoeveelheid geldopnames geeft een beeld van de consument of het huishouden.

Schulden en bezittingen

De service geeft een beeld van wat er maandelijks wordt gespaard, betaald aan pensioen, levensverzekering of wat wordt overgemaakt naar beleggingsrekeningen.  Daarnaast wordt gedetecteerd of er inkomsten uit bezittingen worden gegenereerd. Deze service geeft ook een beeld van leningen, hypotheken en schulden. De maandelijkse afbetalingen en rente; plus aan wie. En worden er nieuwe kredieten en/of leningen afgesloten. Is het risicovol.

Vrij besteedbaar inkomen

Het combineren van inkomsten- en uitgavenstromen bepaalt ook het Vrij Besteedbaar Inkomen. Welk percentage is er ‘over’ van na de belangrijkste kosten en hoe gebruikt een persoon of huishouden deze ruimte. Gaat het op aan veel variabele uitgaven of wordt er geld opzij gezet. Maar ook de andere kant: lukt het maar net om de eindjes aan elkaar te knopen. De service geeft een nauwkeurig beeld van de financiële situatie per maand, per jaar of andere periode. 

Maatwerk scorecard

De kracht van het gebruik van flexibele indicators is dat iedere scorecard, iedere risico analyse, ieder intakeproces wordt voorzien van de juiste en relevante informatie. De processen worden geautomatiseerd en geven instant de belangrijkste informatie. En ontbreekt er een standaard indicator, dan ontwikkelt Invers die alsnog.

Begin direct met consumenten analyses

Benieuwd naar de mogelijkheden en kansen voor uw bedrijf? Laat onze experts met u meedenken. In een vrijblijvende live demo laten wij zien hoe PSD2 in zijn werk gaat en wat het uw organisatie kan brengen.

  • Alle gegevens worden verrijkt tot wel 95%
  • Een hogere klanttevredenheid bij uw klanten
  • Een grote tijdsbesparing door de grotere efficiëntie, hogere acceptatiegraad en het snelle resultaat

Demo aanvragen